majlis dakwah negara, mdn, mdn.org.my

Motto, Visi, Misi & Objektif

Motto

Jemaah Teras Perpaduan Ummah

Visi

Mengurus perpecahan ummah secara strategik dan holistik.

Misi

Mewujudkan mekanisme perpaduan ummah yang dianggotai oleh organisasi dan individu dari pelbagai lapangan dalam dan luar negara

Objektif

a. Mewujudkan hubungan positif semua pihak ke arah perpaduan ummah

b. Mencari jalan penyelesaian isu perpecahan secara bijaksana tanpa menyalahkan mana-mana pihak

c. Mewujudkan jawatankuasa gerak kerja yang berkaitan dengan isu akidah dan politik.