«

»

Oct
17

RUMUSAN DAN RESOLUSI MODUS OPERANDI GRAND STRATEGY


Pertama: Sebuah gubahan peradaban  yang berteraskan Islam, dan berterapan nilai melayu yang positif perlu bertemakan kemalaysiaan dan kenusantaraan; yakni sebuah konstruk kehidupan yang dipadankan kepada sejarah dan sistem kesultanan dan kenegerian, dipandu oleh perlembagaan dan perpaduan ummah, dan dipacu oleh cita-cita memartabatkan manusia sebagai khalifah Allah di bumi.

Kedua: Kerangka masa bagi pembugaran visi dan misi ialah 60 tahun dari sekarang, iaitu mengambil kira 3 generasi yang akan bertanggungjawab mewajahkan gubahan ini, sambil mewariskannya kepada generasi-generasi seterusnya dalam suatu kesinambungan kehidupan.

Ketiga: Modus Operandi – Gubahan peradaban ini digerak di atas batu-bata kehidupan yang sedia beroperasi, digarap dengan kemurniaan menerusi peningkatan kualiti dan keefisyenan dan digembeling menerusi proses peradaban ummah bagi mempastikan pencapaian matlamat.

 Oleh Prof Dato’ Mohamad Abu Bakar

Workshop Grand Strategy

Perpaduan Ummah PPPU-MDN

15-16 Okt 2016

Hotel rhr @ Uniten

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>