«

»

Oct
17

RUMUSAN DAN RESOLUSI MODUS OPERANDI GRAND STRATEGY


Pertama: Sebuah gubahan peradaban  yang berteraskan Islam, dan berterapan nilai melayu yang positif perlu bertemakan kemalaysiaan dan kenusantaraan; yakni sebuah konstruk kehidupan yang dipadankan kepada sejarah dan sistem kesultanan dan kenegerian, dipandu oleh perlembagaan dan perpaduan ummah, dan dipacu oleh cita-cita memartabatkan manusia sebagai khalifah Allah di bumi.

Kedua: Kerangka masa bagi pembugaran visi dan misi ialah 60 tahun dari sekarang, iaitu mengambil kira 3 generasi yang akan bertanggungjawab mewajahkan gubahan ini, sambil mewariskannya kepada generasi-generasi seterusnya dalam suatu kesinambungan kehidupan.

Ketiga: Modus Operandi – Gubahan peradaban ini digerak di atas batu-bata kehidupan yang sedia beroperasi, digarap dengan kemurniaan menerusi peningkatan kualiti dan keefisyenan dan digembeling menerusi proses peradaban ummah bagi mempastikan pencapaian matlamat.

¬†Oleh Prof Dato’ Mohamad Abu Bakar

Workshop Grand Strategy

Perpaduan Ummah PPPU-MDN

15-16 Okt 2016

Hotel rhr @ Uniten

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>