Category Archive: Wacana

Oct
17

Wasatiyyah Bukan Memperlonggar Agama

Dewasa ini wujud kecenderungan segelintir yang menjadikan Wasatiyyah sebagai satu alasan untuk memperlonggarkan dan mencuaikan hukum-hakam dan prinsip-prinsip utama dalam agama. Seringkali juga alasan yang diberikan ialah Islam agama yang sederhana dan mudah hingga segala-galanya bagaikan terhalal atas kefahaman salah mengenai prinsip Wasatiyyah ini. Memanglah Islam adalah agama yang mudah dan tidak pernah bermaksud untuk …

Continue reading »

Apr
24

Wasatiyyah: Urus diri dan sistem

SIFAT ilmu yang dipelajari oleh manusia harus seimbang. Jalur wasatiyyah ini amat penting kerana sifat Islam itu tidak saja rohaniah tetapi amaliah. Islam tidak saja penting untuk binaan diri (aqidah) tetapi juga harus hadir dalam sistem. Faktor amal ini menjadi sesuatu yang amat penting kerana keindahan Islam akan terlihat di situ. Pekerti dan akhlak karimah …

Continue reading »

Apr
10

Perbezaan Kata ’Allah” di Malaysia dan Indonesia

kalimah allah

Awal 2013, suhu keagamaan di Malaysia dihangatkan lagi dengan kes penggunaan kalimah Allah, oleh kaum Kristian. Sultan Negeri Selangor, Sharafuddin Idris Shah telah menitahkan bahawa kalimah Allah merupakan kata suci khusus umat muslim dan tidak boleh digunakan oleh agama selain Islam di Selangor. Keputusan ini bukan baru. Tahun 1998, Selangor telah menetapkan undang-undang yang melarang …

Continue reading »

Apr
10

Legasi Imam Nawawi (631-676H)

kitab riyadus salihin

Kajian riwayat hidup Imam al-Nawawi ini berdasarkan buku karangan Abdul Ghani al-Duqr yang berjudul al-Imam al-Nawawi Shaykh al-Islam wa al-Muslimin wa Umdah al-Fuqaha wa al-Muhadithin. Al-Ghani al-Duqr memulakan dalam mukadimahnya dengan menyebutkan sifat Imam al-Nawawi yang memiliki ketakwaan yang tinggi.

Apr
05

Pendekatan Wasatiyyah dalam Transformasi Undang-Undang Islam (Bhg 3)

palu mahkamah

Permasalahan yang berlaku adalah kerana negeri mempunyai kebebasan untuk membuat sebarang pindaan terhadap Undang-undang Islam di negeri.

Apr
04

Wasatiyyah Bagaikan Cahaya Mentari

mentari

Bilamana Islam itu dilihat dari kacamata barat mahupun penganutnya sendiri sebagai extremis dan melampau, sebenarnya mereka-mereka ini terlupa bahawa Islam adalah agama yang Wasathiyyah.

Mar
27

Wasatiyyah Sebagai Jalan Keluar Ifrat dan Tafrit

love islam

Hubungan yang baik antara peradaban perlu dibentuk melalui satu pendekatan wasatiyyah (sederhana) dengan mengambil segala nilai positif dan menolak nilai-nilai negatif dari mana-mana peradaban. Dengan ini, persamaan antara peradaban akan mewujudkan pengukuhan dan perbezaan pula tidak membawa kepada pertembungan. Pendekatan inilah sebenarnya yang ditekankan oleh al-Nursi melalui Khutbah Shamiyyah yang menolak dua pendekatan yang bersifat …

Continue reading »

Mar
14

Wasatiyyah Sebagai Strategi Menangkal Ekstremisme di Malaysia

mahmud zuhdi

Dalam bahasa Arab, Istialah “Wasatiyyah” berasal daripada perkataan “Wasat”. Secara fizikalnya ia bermaksud “ditengah – tengah”. Secara konseptualnya pula ia mempunyai maksud yang banyak, termasuk sederhana, berimbang, adil, pusat dan cemerlang. Semua erti ini diperakui oleh para mufassirin dari zaman ke zaman, dulu sampai sekarang apabila mereka mentafsirkan perkataan “ Wasata”  sepertimana ynag terdapat dalam …

Continue reading »

Mar
13

Ini Bukti Nabi Muhammad Amalkan Wasatiyyah

tulisan muhammad

Sejarah telah mengukirkan tinta emas bahawa kejayaan Rasulullah SAW dalam mengembangkan syariat dan mendirikan negara Islam adalah berasaskan kepada konsep wasatiyyah.

Jan
28

Gagasan Wasatiyyah: Dari Madinah ke Malaysia

masjid madina

Wasatiyyah mempunyai dua definisi, satu definisi yang pasif dan yang satu lagi yang progresif.Kita lihat yang cuba diperkenalkan dan dipopularkan kerajaan sekarang bersifat pasif-iaitu wasatiyyah bermaksud “bersifat sederhana” atau bahasa Arabnya  “wasatha”.

Page 1 of 612345...Last »