Category Archive: Ensiklopedia Wasatiyyah

Oct
14

PENDEKATAN WASATIYYAH DAN CABARAN EKSTERIMISM DI MALAYSIA

Dalam bahasa Arab, Istialah “Wasatiyyah” berasal daripada perkataan “Wasat”. Secara fizikalnya ia bermaksud “ditengah – tengah”. Secara konseptualnya pula ia mempunyai maksud yang banyak, termasuk sederhana, berimbang, adil, pusat dan cemerlang. Semua erti ini diperakui oleh para mufassirin dari zaman ke zaman, dulu sampai sekarang apabila mereka mentafsirkan perkataan                “ Wasata” sepertimana ynag terdapat dalam …

Continue reading »

Oct
14

Jihad itu perang?

Tidak ada sesuatu yang lebih menarik dan dibanggakan oleh orang Islam daripada gugur semasa berperang di jalan Allah, iaitu semasa berjihad. Mereka yang gugur adalah syahid dan mereka ini dijanjikan oleh Allah s.w.t tempat  di syurga. Kesanggupan berjihad dijalan Allah dipandang mulia dan ramai orang Islam yang sedia berjihad dan menjadi syahid kerananya. 2.         …

Continue reading »

Jul
17

Derhaka dan Melampau

Sayyid Qutb dalam Fi Zilal al-Quran berkata: Peristiwa-peristiwa ini berlaku di masa mutakhir, iaitu beberapa generasi selepas zaman Nabi Musa a.s, tetapi di sini ayat ini menyegerakan sebutan peristiwa kehinaan, kepapaan dan kemurkaan Allah itu kerana adanya kesesuaian dengan sikap mereka yang menuntut kacang `adas  (dal), bawang besar, bawang putih dan mentimun, yakni sikap itu …

Continue reading »

Jul
16

Apabila Janji Dimungkiri

Ibn Jarir al-Tabari dalam tafsirnya Jami’ al-Bayan berkata: “Ayat 65-66 Surah al-Baqarah dan ayat-ayat selepasnya menyebut, daripada apa yang Allah firmankan dan kelebihan serta kurniaan terhadap Bani Israel, yang mana mereka ketika bersama orang-orang Ansar pada zaman Nabi s.a.w, di mana mereka disebut pada awal surah ini dengan sikap pembohongan dan mungkir janji nenek moyang …

Continue reading »

Jul
09

Syeikh Ahmad Sirhindi Tokoh pembela Islam

SYEIKH Ahmad Sirhindi ialah tokoh pembaharuan dan ahli sufi terkemuka India pada zaman pemerintahan dua sultan Moghul, Akbar (m. 1606) dan Jahagir (m. 1627). Beliau dilahirkan pada 1564 di Sirhindi (kini Punjab), India. Salasilah keturunannya dikatakan sampai kepada Umar al-Khattab. Sirhindi belajar di Sialkot (kini di Pakistan), pusat ilmu Islam pada zaman Moghul.

Jul
08

Amat Luas Pintu Taubat

Syed Qutb dalam Fi Zilal al-Quran, berkata: “Ayat yang berikut menjelaskan betapa perlu adanya satu langkah pembersihan yang keras kerana tabiat yang runtuh dan kosong itu tidak dapat diperbetulkan melainkan dengan tebusan dosa yang berat dan hukuman yang kasar sama ada dari segi cara pelaksanaan atau dari segi hakikat. Allah s.w.t meneruskan lagi sebutan berhubung …

Continue reading »

Jul
02

Al-Baqarah, Ayat 186: Doa Adalah ‘Otak’ Ibadat

Syeikh al-Maraghi berkata: Apabila Allah menuntut hamba-Nya dalam ayat yang dahulu tentang kefarduan puasa puasa Ramadan, menyempurnakan bilangannya serta menggesa mereka supaya bertakbir untuk persiapan bersyukur. Allah SWT menyebut dengan ayat ini sebagai dalil Dia bersifat Maha Mengetahui keadaan mereka dan Maha Mendengar segala doa mereka.

Jul
01

Manusia Sebagai Khalifah

Bahawa kurniaan Allah s.w.t dan limpahan rahmat serta nikmat terhadap hamba-Nya, bermula penciptaan sehinggalah penguasaan mereka segala yang ada di bumi. Lantas Allah s.w.t mengiringi ayat seterusnya berhubung dengan muqadimah penciptaan Adam a.s. Begitu juga kurniaan ke atas mereka dengan kemuliaan yang diberikan kepada Adam a.s dengan menjadikannnya sebagai khalifah dan mendiamkannya di negeri yang …

Continue reading »

Jul
01

AlBaqarah ayat 83 84 Katakanlah dengan perkataan yang baik

Al-Sobuni berkata: “Ayat-ayat al-Quran yang mulia sentiasa menyebut pelbagai jenayah Yahudi. Ayat-ayat ini merupakan mithalan secara jelas dan terang tentang permusuhan dan melampaunya mereka di muka bumi. Antaranya, mereka membatalkan perjanjian dengan melanggarinya sewenang-wenangnya sekalipun ia termaktub dalam kitab Taurat. Mereka juga membunuh manusia yang diharamkan Allah Taala, menghalalkan memakan harta manusia secara batil, dan …

Continue reading »

Jun
30

Kepentingan takwa

ALHAMDULILLAH dengan kunjungan Ramadan al-Mubarak ini, penulis ingin membincangkan isu puasa dan takwa berdasarkan ayat 183 daripada surah al-Baqarah. Puasa bulan Ramadan difardukan pada bulan Syaaban tahun kedua Hijrah. Sebelum itu, ibadah puasa telah diamalkan dalam kalangan umat terdahulu dan ahli kitab yang sezaman dengan Nabi SAW.

Page 1 of 41234